Team Emotional Memory

Team Emotional Memory veronderstelt dat emotioneel geheugen ten grondslag ligt aan een scala aan psychische problemen. Hiermee daagt dit team een van de centrale aannames van de netwerk theorie uit waarin geen ruimte wordt gelaten voor onderliggende oorzaken van psychopathologie.

Meer informatie aan de Engelse kant van de website.

Onderzoeksleider
Teamleden
Promovendi