Onderzoek

Mapping

Het project bestaat uit drie samenhangende onderzoekslagen: mapping, zooming en targeting. In de mapping-fase bestuderen we kenmerken en dynamiek van individuele netwerken bij een grote diversiteit van patiënten met een psychische stoornis.

Waarom symptomen in kaart brengen van psychische stoornissen?

Wij denken dat symptomen en hun onderlinge verbanden de kern vormen van psychische stoornissen. Waarom, bijvoorbeeld, leidt slecht slapen tot futloosheid, wat leidt tot neerslachtigheid, wat overmatig eten tot gevolg heeft, leidt tot ziekteverzuim, nog slechter slapen enzovoort. Door de dynamiek binnen individuele netwerken gedurende een periode te bestuderen, hopen we beter te begrijpen hoe symptomen elkaar beïnvloeden binnen een persoon. Dat levert niet alleen inzicht op in hoe een psychische stoornis ontstaat en voortduurt, maar individuele netwerken bieden wellicht ook kansen voor op maat gemaakte interventies voor het dagelijks leven.   

Hoe gaat ‘mapping’ in zijn werk?

We willen van een grote groep patiënten, met allerlei psychische stoornissen, individuele symptomen in kaart brengen voordat ze aan een behandeling beginnen. We verzamelen data via de Experience Sampling Method (ESM) en door automatisch gegevens te verzamelen zoals lichamelijke activiteit, social media-gebruik en slaapkwaliteit.
 

Andere onderzoeksvragen

We gaan, onder andere, bekijken of individuele netwerken gecategoriseerd kunnen worden op basis van overeenkomende netwerkstructuren. Mogelijk zijn er typerende netwerkstructuren die we kunnen koppelen aan traditionele psychische diagnoses binnen het handboek DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in de netwerkstructuren van mensen die dezelfde DSM-diagnose hebben? We gaan ook de dynamiek van individuele netwerken van mensen bestuderen. Kunnen we zo individuele voorspellingen maken in een vroeg stadium? Kunnen we waarschuwingssignalen vinden die voorspellen wanneer iemands geestelijke toestand en symptoomnetwerk verandert?

Zie ook