Onderzoek

Zooming

Het project bestaat uit drie samenhangende onderzoekslagen: mapping, zooming en targeting. In de zooming-fase doen de teams (pre-)klinische experimentele studies naar (causale) verbanden binnen symptoomnetwerken.

Op deze pagina vind je per onderzoeksthema een korte beschrijving; aan de Engelse kant van de website lees je uitgebreidere informatie.