New Science of
Mental Disorders

De symptomen van een psychische stoornis verschillen vaak per individu, ook al delen mensen eenzelfde diagnose. Daarbij beïnvloeden symptomen elkaar, waardoor klachten kunnen verergeren of afnemen. Dat netwerk van symptomen interesseert de groep wetenschappers die samenwerkt in het consortium New Science of Mental Disorders (NSMD) mateloos. 

Met behulp van een Zwaartekracht-subsidie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), kon NSMD in 2020 van start.

Werk aan de winkel

Veel huidige behandelingen van psychische problemen zijn niet effectief op de lange termijn. Het NSMD-team denkt dat dat beter kan. Of eigenlijk: vindt dat dat beter moet. Het hoopt tegen 2030 te kunnen bepalen of een radicaal andere benadering van mentale stoornissen, de netwerkbenadering, hout snijdt. En of individuele behandelingen gericht op symptoomnetwerken het beter doen dan de huidige behandelingen.   

Meer over onderzoek
Bernet en zaal.jpg

Interessant én relevant

Razend interessant en vooral heel relevant onderzoek. Tenslotte kampt één op de vier mensen op enig moment in het leven met een psychische aandoening. Denk niet alleen aan depressie, maar ook aan angststoornis, eetstoornis, bipolariteit, persoonlijkheidsstoornis, verslaving en nog veel meer. 

Naar onze teamleden

Een praktisch voorbeeld

Voor het ziektebeeld ‘depressie’ hanteert de DSM (het psychiatrisch handboek voor het stellen van diagnoses) 9 symptomen. Wanneer je minimaal 5 van de 9 symptomen hebt, luidt de diagnose ‘depressie’ en dan volgt meestal een gestandaardiseerde behandeling voor depressie. Maar persoon A kan vijf andere symptomen hebben dan persoon B. En wellicht heeft A ook nog een verslavingsprobleem en is B erg angstig. Het zou zomaar kunnen dat beide personen een vergelijkbare behandeling krijgen volgens een ‘depressieprotocol’.

Door niet de diagnose, maar het individuele netwerk van symptomen centraal te stellen en leidend voor een behandeling te maken, denken we het individu een betere behandeling te kunnen geven. Dit zou immers betekenen dat persoon A een andere behandeling zou krijgen dan persoon B, gericht op zijn eigen persoonlijke symptoom netwerk.