Organisatie

Adviesraden

Er zijn drie verschillende adviesraden ingesteld.

Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit wetenschappers uit de top van ons veld. De raad monitort de wetenschappelijke kwaliteit van het project en adviseert over wetenschappelijke kwesties.

Leden in de periode 2020–2024:

Denny Borsboom (Universiteit van Amsterdam), Inez Germeys (KU Leuven), Dirk Hermans (KU Leuven), Emily Holmes (Uppsala University), Marcel van den Hout (Universiteit Utrecht), Richard McNally (Harvard University), Philip Spinhoven (Universiteit Leiden). 

Klinische Adviesraad

De Klinische Adviesraad bestaat uit top-professionals die werken in de klinische zorg, dan wel bij GGZ-instelingen én ervaringsdeskundigen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de aansluiting van onderzoeksprojecten bij de klinische praktijk, maar ook over de vertaling en implementatie van onderzoeksresultaten naar de geestelijke gezondheidszorg. 

Leden in de periode 2020–2024:

Kirsten Hauber (Youz), Maarten Merkx (HSK), Kim de Jong (VGCT, Universiteit Leiden University, eigen praktijk), Frenk Peeters (Universiteit Maastricht), Marleen Rijkeboer (G-kracht, Universiteit Maastricht), Maartje Schoorl (LUBEC, Universiteit Leiden), Ingrid Wigard (Parnassia), Pepe Hermans en Marieke van Eijkelen (ervaringsdeskundigen). 


Arbitragecommissie

De Arbitragecommissie wordt om advies gevraagd wanneer zich een conflict voordoet tussen consortiumleden dat het team zelf of het Wetenschappelijk Bestuur niet kunnen beslechten. De Arbitragecommissie zal onderzoek doen, indien mogelijk bemiddelen en in het uiterste geval een bindend besluit nemen.

Leden:

Omer van den Bergh (KU Leuven), Richard van Dyck (VUmc Amsterdam/GGZinGeest), Aafke Hulk (Universiteit van Amsterdam).