Professor Anne Roefs, één van NSMD’s onderzoeksleiders, heeft een grote Vici-beurs verkregen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De beurs ter waarde van 1,5 miljoen euro stelt haar in staat overgewicht en obesitas verder te onderzoeken.

Anne Roefs haarlem.jpg

Het Talentprogramma van NWO, Veni, Vidi, Vici, biedt persoonlijke beurzen aan getalenteerde, creatieve onderzoekers. Vici is een van de grootste wetenschappelijke subsidies voor individuen in Nederland en is bedoeld voor de meer ervaren onderzoekers. In deze ronde waren er 118 aanvragen, waarvan er 10 werden gehonoreerd. 

Het project

Anne Roefs van de Universiteit Maastricht diende het project ‘Overgewicht en obesitas ontrafeld: verder kijken dan het gemiddelde’ in. Er wordt onderzocht hoe voorspellers van overgewicht verschillen tussen mensen, en of de effectiviteit van een intensieve lifestyle-interventie—op korte en lange termijn—afhangt van individuele profielen, bestaande uit persoonskenmerken, biologische, psychologische, omgevings-, en gedragsvariabelen. “Daarnaast wordt onderzocht hoe deze profielen zich vertalen naar gedrag in het dagelijks leven. Via een app worden meerdere keren per dag vragen gesteld over (on)gezond eetgedrag en beweging, en factoren die dat gedrag kunnen beïnvloeden, zoals stress. We toetsen of dagelijks gedrag gezonder wordt na de interventie, en of er een samenhang is met gewichtsverandering.” Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar gepersonaliseerde interventies.

De universiteitskrant Observant interviewde Anne over haar project.

Lees ook het interview met Anne in het UMagazine.