Meike Waaijers is haar PhD begonnen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze gaat zich richten op de mogelijkheden van een AI-benadering voor het bouwen van netwerken, om clinici te helpen bij het ontwikkelen van evidence-based en individueel afgestemde casus-conceptualisaties.

meike.jpeg

Meike behaalde in 2022 haar bachelor Psychologie aan de UvA. Tijdens haar studie raakte ze gefascineerd door de filosofische aspecten van psychologisch onderzoek, wat leidde tot een interesse in de replicatiecrisis en de potentiële rol van theorieconstructie in het overwinnen hiervan. Tegelijkertijd raakte ze enthousiast voor statistiek, data science en Artificial Intelligence.
Na het afronden van haar bachelor deed ze de master Behavioural Data Science aan de UvA. Tijdens haar masterscriptie kreeg ze de unieke kans om te onderzoeken hoe theorieconstructie verbeterd kan worden. Als onderdeel van het project creëerde ze een R-pakket dat gebruikt kan worden om een theorie (weergegeven als een netwerk) vanaf nul op te bouwen met behulp van GPT-3. Dit project legde de basis voor haar huidige promotie-onderzoek.