Linos Vossoughi is zijn PhD begonnen in het Amsterdam Emotional Memory Lab van de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij zal onderzoek doen naar intrusieve (ongewenste, opkomende) beelden met als doel meer inzicht te krijgen in hoe intrusies over het verleden gerelateerd zijn aan intrusies over de toekomst. 

linos.jpg

Daarnaast hoopt hij te helpen bij het ophelderen van de processen waardoor verschillende soorten intrusieve beelden (bijv. verleden- vs. toekomstgericht) samenhangen met maladaptief gedrag en psychopathologie. Ten slotte zal hij het nut en de haalbaarheid onderzoeken van het bijhouden van intrusiegerelateerde informatie met klinische routinematige uitkomstmonitoring, zodat therapeuten gegevensgeïnformeerde behandelingsbeslissingen kunnen nemen.

Linos behaalde in 2016 zijn bachelor Psychologie aan het American College of Greece en in 2018 zijn Research Master Clinical Psychology and Brain and Cognition aan de Universiteit van Amsterdam. Na een paar jaar lesgeven aan de Universiteit van Rotterdam en werken in het bedrijfsleven vond hij zijn weg terug naar wat hij al sinds zijn bachelor van plan was: onderzoek in de klinische psychologie. "Ik heb onderzoek in de psychologie altijd fascinerend gevonden, vooral de studie van psychopathologie, van het begrijpen van de oorzaken tot het ontwikkelen van behandelingen. Aangezien psychologie een wetenschap is die nog in de kinderschoenen staat met veel ruimte voor groei en ontwikkeling, ben ik enthousiast om deel uit te maken van de NSMD, want om te evolueren moeten er nieuwe ideeën zijn die de oude uitdagen. Er is ontegenzeggelijk behoefte aan nieuwe benaderingen in ons begrip van psychische stoornissen en een nauwere samenwerking tussen onderzoekers en therapeuten. Het conventionele begrip van psychische stoornissen als latente oorzaken van de symptomen van patiënten heeft zeker zijn verdiensten, maar het is cruciaal voor onderzoekers om alternatieven te overwegen om de complexiteit ervan vast te leggen. Ik ben blij dat ik intrusieve beelden in psychopathologie kan onderzoeken - een mogelijk centrale drijvende factor van andere symptomen - en kan bijdragen aan het onderzoek naar symptoomgerichte benaderingen. Ik hoop dat deze onderzoekslijn ons dichter bij een beter begrip van psychopathologie en geoptimaliseerde behandelingen zal brengen."

Linos wordt begeleid door Henk Cremer, Merel Kindt en Renée Visser.