Kyra Caitlin Evers is haar promotieonderzoek begonnen in de onderzoeksgroep Psychological Methods van de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt 'early warning signals' in psychopathologie om te zien of en hoe bepaalde pathologische overgangen van tevoren kunnen worden voorzien, zoals een paniekaanval of een depressieve episode.

kyra evers.jpg

Evers rondde in september 2022 de Research Masters Cognitive Neuroscience (cum laude) en Behavioural Science (summa cum laude) af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar mesterthesis analyseerde ze neurale activiteit tijdens een psychedelische ervaring.  "Tijdens mijn masterproject kreeg ik de vrijheid om een breed scala van metingen van dynamische systemen te verkennen, waaruit ik leerde hoe leuk methodologie is. Ik werd geconfronteerd met de vaak weerlegde aannames van tijdreeksanalyse (zoals lineariteit en stationariteit), maar ik maakte ook kennis met manieren om deze lacunes aan te pakken. Ik vind het heel leuk om deze kritische maar praktische benadering toe te passen op nieuwe methoden om een aanstaande verandering bij een patiënt op te sporen. Indien succesvol, kunnen deze methoden helpen te anticiperen op een overgang en deze mogelijk voorkomen; een nieuwe manier om psychopathologie te behandelen."

Ze maakt deel uit van het Team Netwerk en wordt begeleid door Lourens Waldorp, Denny Borsboom en Eiko Fried.