Jonas Haslbeck sluit zich vanaf juli 2022 aan bij het NSMD-team om methodologische ondersteuning en training te bieden aan de projectleden. "Ik ben enthousiast om het het NSMD-team te ondersteunen bij het onderzoeken van de dynamiek die ten grondslag ligt aan psychische stoornissen en onderweg ook nieuwe methodologische hulpmiddelen te ontwikkelen."

Jonas is momenteel als postdoc verbonden aan het  Theory Methods Lab en het Psychosystems Lab van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel werk verricht op het gebied van netwerkmethodologie, waaronder Mixed Graphical Models (MGMs), Moderated Network Models (MNMs), voorspelbaarheid van knooppunten, en tijdsvariërende netwerkmodellen. Naast andere softwarepakketten heeft hij het R-pakket mgm ontwikkeld, waarmee onderzoekers deze en andere (netwerk)modellen kunnen inschatten. 

Daarnaast heeft Jonas gewerkt aan psychologische systemen afgeleid uit tijdreeksgegevens, waarbij hij zich heeft gericht op kwesties als misspecificatie en bemonsteringsschema's. Zijn tweede onderzoekslijn betreft de ontwikkeling van formele theorieën van psychologische verschijnselen. Jonas heeft het Abductive Formal Theory Construction (AFTC) raamwerk ontwikkeld voor formele theorieën met behulp van statistische (netwerk) modellen en heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een formele theorie van paniekstoornis. Meer info op zijn website

Jonas wordt lid van de Team Network en ondersteunt alle andere teams.