Prof. dr. Bernet Elzinga is gekozen als nieuw KNAW-lid. De hoogleraar van de Universiteit Leiden is één van de teamleiders (PI’s) binnen het NSMD-consortium. Op 13 september wordt ze geïnstalleerd, samen met 22 andere nieuwgekozen leden. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) selecteert vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines op grond van hun wetenschappelijke prestaties. 

Bernet Elzinga

Het onderzoek van Bernet Elzinga draagt bij aan een beter begrip van een van de belangrijkste veroorzakers van menselijk lijden: stress tijdens de jeugdjaren. Elzinga onderzoekt de invloed van stresservaringen op de hersenontwikkeling en het welzijn bij jongeren en volwassenen. Een brein dat mede door stress is gevormd, zo laat ze zien, kan grote en langdurige gevolgen hebben voor het mentale welzijn van degene die de stress ervaren heeft, maar ook voor de generaties daarna. Elzinga is mede-initiatiefnemer van diverse familie studies naar stress en depressie. Daarnaast zet ze zich in om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar effectieve stressbeperkende interventies, onder andere voor ouders van depressieve jongeren.

Binnen NSMD leidt ze het team Communicating Networks, dat de interacties onderzoekt tussen kinderen en jongvolwassenen met een psychische ziekte en hun ouders. Elzinga is het derde NSMD-lid met een KNAW-lidmaatschap; ook Anita Jansen (UM) en Andrea Evers (Universiteit Leiden) zijn lid. Een lidmaatschap is voor het leven. Momenteel zijn er circa vijfhonderdvijftig leden.