Driehonderd studenten gaan vier weken lang, negen keer per dag, zo’n 35 vragen beantwoorden. Vragen over hun bezigheden, gemoed, eetpatroon, gezelschap en meer. The Student Mapping Study is een opmaat voor de NSMD-studie met patiënten met psychische stoornissen, die in 2022 van start moet gaan. Promovendus Alberto Jover Martínez vertelt over de voorbereiding en het doel.

Alberto Jover Martinez haarlem.jpg

Sinds de start van zijn promotietraject, in september 2020, heeft Alberto Jover Martínez zich beziggehouden met de voorbereiding voor deze studie. Zo waren er diepte-interviews en brainstormsessies met klinische experts, om te bepalen welke vragen het meest relevant zijn om aan mensen met een psychische aandoening te stellen. “Door vier weken lang op negen momenten per dag die vragen te beantwoorden, hopen we inzicht te krijgen in het symptoomnetwerk van mensen, dus hoe beïnvloedt het ene symptoom het andere?”, vertelt Jover Martínez. De theorie van NSMD is dat behandelingen afgestemd op het individuele netwerk effectiever zouden kunnen zijn dan de huidige behandelingen. Een eerste stap is dan het in kaart brengen van individuele netwerken. 

Op naar de patiëntenstudie

“Deze eerste studie met studenten is feitelijk een test van onze vragenlijst en aanpak. Op basis van deze ervaring kunnen we de methode verbeteren, waarna de patiëntenstudie kan beginnen.” Deelnemers gaan met een app van het bedrijf Ethica aan de slag, waarin de promovendus ook zelf de opzet van de vragenlijsten heeft gebouwd. “Dat klinkt ingewikkeld, maar het is gelukkig een gebruiksvriendelijk platform”, lacht hij. 

Ook de patiëntenstudie hoopt Jover Martínez in zijn promotietraject af te ronden. Tijdens zijn research master Psychopathology aan de Universiteit Maastricht kwam hij voor het eerst in aanraking met netwerkanalyse. “Ik vond dat zo interessant dat ik er promotie-onderzoek naar wilde doen. Het mooie van mijn promotietraject is dat het transdiagnostisch is: het beperkt zich niet tot één ziektebeeld, maar gaat om een breed spectrum van psychische aandoeningen. Ik vind het heel interessant om meer zicht te krijgen op hoe symptomen elkaar beïnvloeden. Met als ultiem doel natuurlijk het verbeteren van behandelingen.”

Meer informatie op www.nsmd.eu/studentmapping