De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een prestigieuze Vidi-subsidie ter waarde van 800.000 euro toegekend aan NSMD's Bettina Sorger. In haar project 'Out of the brain, into control' gaat zij brein-computer interfaces (BCI's) ontwikkelen voor kinderen. Gefeliciteerd Bettina!

Bettina Sorger.jpg

Met een Vidi-subsidie kunnen laureaten een innovatieve onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep oprichten.  Sorger wil kinderen met ernstige motorische beperkingen helpen die geen enkele manier hebben om te interacterenn met hun omgeving. "Stel je voor, er zijn ouders die nog nooit een vrijwillige keuze van hun kind hebben meegemaakt vanwege zijn ernstige motorische handicap! Het uiteindelijke doel van mijn Vidi-project is om zulke kinderen te voorzien van een bruikbare BCI, zodat ze actief aan het leven kunnen deelnemen."

Hersensignalen

Een BCI stelt zijn gebruiker in staat om de omgeving te besturen en ermee te interacteren; niet via motorische output, maar op basis van vrijwillig opgewekte hersensignalen. Dergelijke hersensignalen kunnen bijvoorbeeld worden opgewekt door mentale beeldvorming en worden verkregen door middel van diverse functionele-neuro-beeldvormingsmethoden zoals elektro-encefalografie. "Ik zal gebruik maken van functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)  - een methode die we wellicht ook zullen gebruiken in het neurofeedback NSMD-project van het Disordered Desires-team. Vergelijkbaar met fMRI, meet fNIRS veranderingen in hersen hemodynamica die veranderingen in neurale activiteit volgen. FNIRS is echter minder kostbaar, minder bewegingsgevoelig, toepasbaar in situaties van het dagelijks leven en absoluut onschadelijk - waardoor het een perfecte methode is om bij kinderen toe te passen."

Bettina Sorger is lid van Team Disordered Desires.