De Association for Psychological Science (APS) kende de Janet Taylor Spence prijs al eerder dit jaar toe aan NSMD-lid Eiko Fried, maar nu is de prijs dan ook aangekomen bij hem thuis, waardoor er nu regenbogen op zijn muren verschijnen bij bepaalde lichtinval. “Ik denk dat een beter begrip van psychische stoornissen meer gebaat is bij het omarmen van complexiteit, dan het herformuleren van eenvoudige verhalen.”

eiko rainbow.jpg

De Association for Psychological Science (APS) beloont jaarlijks een aantal jonge wetenschappers die al vroeg in hun carrière uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd en zaken hebben blootgelegd. ‘Deze wetenschappers werken doorgaans op het snijvlak van nieuwe en spannende wetenschapsgebieden’, aldus APS. In een interview op hun website zegt Eiko: “We hebben onszelf in het onderzoek naar geestelijke gezondheid te lang ietwat ongenuanceerde verhalen voorgehouden. Hoewel tegenwoordig algemeen wordt aanvaard dat psychische stoornissen comorbide en heterogeen zijn, en zowel multifinaliteit (d.w.z. dat dezelfde reeks oorzakelijke factoren kan leiden tot verschillende uitkomsten voor de geestelijke gezondheid) als equifinaliteit (d.w.z. dat verschillende oorzaken dezelfde stoornis kunnen veroorzaken) tot gevolg hebben, stellen we nog steeds vragen als 'wat is de belangrijkste oorzaak voor depressie' en 'wat zijn de genen voor obsessieve compulsieve stoornis'. Een veelbelovender vraag lijkt mij: Wat zijn de biopsychosociale elementen die tot geestesziekten leiden en deze in stand houden, en hoe werken deze elementen op elkaar in, waardoor de om de opkomende fenomenen ontstaan? Ik denk dat een beter begrip van psychische stoornissen meer gebaat is bij het omarmen van complexiteit, dan het herformuleren van eenvoudige verhalen en dat dit uiteindelijk zal leiden tot een verbeterde effectiviteit van preventie en interventie. Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke verfijning zowel op theoretisch niveau moet gebeuren, bijvoorbeeld via geformaliseerde theorieën, als op statistisch niveau, bijvoorbeeld via modellen van dynamische systemen.” 

Lees het volledige interview, of luister naar de APS podcast, waarin Eiko na 19 minuten te horen is.