NSMD-consortiumlid Renée Visser, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een onderzoeksbeurs van 30.000 euro ontvangen. Met de L’Oréal Unesco For Women in Science-prijs kan ze een aantal maanden werken bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam. Renée onderzoekt emotionele herinneringen, via fMRI-onderzoek, gedragsexperimenten en psychofysiologische metingen.

Renee Visser haarlem.jpg

Renée Visser is een cognitieve neurowetenschapper met een achtergrond in experimentele psychopathologie. Haar werk richt zich op hersenmechanismen en onderliggende plasticiteit van emotioneel geheugen, met name de rol van geur in de vorming en (onvrijwillige) opwekking van pijnlijke herinneringen. Pilotstudies ondersteunen het idee dat geuren selectieve triggers voor herinneringen aan pijnlijke en impactvolle gebeurtenissen kunnen zijn. Er zijn echter nog veel vragen die onbeantwoord zijn op dit gebied, bijvoorbeeld met betrekking tot de onderliggende neurobiologische mechanismen en het potentieel voor geheugenmodificatie. 

Met de beurs wil ze een theoretisch kader en onderzoeksagenda ontwikkelen voor het bestuderen van de rol van geur in emotioneel geheugen. Deze zullen de basis vormen voor subsidieaanvragen, een workshop, en interdisciplinaire samenwerkingen.

Haar uiteindelijke doel is om meer inzicht te krijgen in processen die ten grondslag liggen aan symptomen van angst, depressie en posttraumatische stress, en deze kennis in te zetten om bij te dragen aan de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg.