Güldehan Durman is haar promotieonderzoek begonnen in het Amsterdam Emotional Memory Lab van de afdeling Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zal de functie van het emotionele geheugen in psychopathologie onderzoeken, meer specifiek, of het emotionele geheugen een valide construct is dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling en instandhouding van psychopathologische symptomen, of dat het verband met symptomen van psychopathologie beter begrepen kan worden binnen een netwerkperspectief.

guldehan_durman_photo.JPG

Güldehan behaalde in 2019 haar bachelor Psychologie en Filosofie aan Emory University. Na gewerkt te hebben als onderzoeksspecialist in de cognitieve psychologie in het Dilks Lab, koos ze voor een klinische focus en het volgen van een Research Master in Clinical and Developmental Psychopathology aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studie raakte ze diep geïntrigeerd door het gewicht dat emotionele herinneringen, of onze mentale representaties van affectieve gebeurtenissen, hebben in ons verhaal over psychische stoornissen. "Het is niet verrassend dat de meeste psychologische interventies zich richten op het emotionele geheugen, althans impliciet, om symptomen van patiënten te verlichten. Ik was echter benieuwd of deze interventies symptomatische verandering teweegbrengen via de door hen gesuggereerde werkingsmechanismen (via het emotionele geheugen). Ik ben erg enthousiast om onderzoek te doen naar dit translationele onderwerp en nieuwe kritische benaderingen, zoals de netwerktheorie, in mijn onderzoek te gebruiken."
 
Ze is lid van Team Emotional Memory en wordt begeleid door Merel Kindt, Arnoud Arntz, Tessa Blanken en Renée Visser.