Gwen van der Wijk is per januari 2023 toegetreden tot het NSMD Mind-Body Interface team. Ze onderzoekt de bijdrage van angst en vermijding aan de ontwikkeling en instandhouding van chronische pijn vanuit een netwerkperspectief, zowel op groeps- als op individueel niveau. 

Gwen van der Wijk.jpg

Gwen van der Wijk studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door een master Psychologie aan de Budapest University of Technology and Economics. De afgelopen vier jaar deed ze promotie-onderzoek aan de Universiteit van Calgary in Canada, resulterend in het proefschrift 'Individual brain features of successful treatment of depression'.
"Ik voel me over het algemeen aangetrokken tot een emergente kijk op psychologische verschijnselen. De benadering van psychologische aandoeningen als complexe interacties tussen symptomen spreekt me dan ook aan, omdat het niet-reductief is en de invloed van interne en externe omgevingsfactoren kan omvatten. Ik vind het ook geweldig om de variabiliteit tussen en binnen deelnemers te onderzoeken." 

Tijdens haar promotietraject onderzocht Gwen individuele variatie in hersenkenmerken gerelateerd aan depressie en antidepressieve behandeling, wat haar interesse in en erkenning van het belang van individuele variatie aanwakkerde. "Ik ben vooral geïntrigeerd door de toepassing van dynamische netwerkmodellen op intensieve individuele data, wat ik nog niet eerder heb gedaan. Hoewel het vast met veel uitdagingen gepaard zal gaan, ben ik benieuwd wat deze combinatie van benaderingen in de psychologie aan het licht kan brengen."