NSMD-onderzoekers Janna Cousijn (UvA) en Eiko Fried (Universiteit Leiden) hebben een Starting Grant van de European Research Council (ERC) ontvangen - zij krijgen elk 1,5 miljoen euro. Met deze beurs wil Fried een op maat gemaakt gepersonaliseerd waarschuwingssysteem ontwikkelen dat depressie betrouwbaar voorspelt voordat het optreedt. Cousijn hoopt zowel gemeenschappelijke als unieke mechanismen van verslavingsrisico en veerkracht bloot te leggen, die uiteindelijk de behandeling kunnen verbeteren. Gefeliciteerd Janna en Eiko!

Janna Cousijn.jpg
Janna Cousijn

Cousijns bekroonde project heet 'Aging Brain Matter: A Developmental Key to Addiction Risk and Resilience'. Tijdens de adolescentie zien we een sterke toename van alcohol- en cannabisproblemen, maar ook opmerkelijke herstelpercentages, omdat de meeste adolescenten op een gegeven moment minderen of stoppen zonder behandeling. De ontwikkeling van de hersenen speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol, en in het bijzonder de unieke sociale gevoeligheid en leervaardigheid van adolescenten. We weten hier echter nog te weinig over en vergelijkingen tussen adolescenten en volwassenen ontbreken grotendeels. "Ik zal adolescente en volwassen alcohol- en cannabisgebruikers gedurende drie jaar volgen. Mijn focus ligt op zowel sociale als cognitieve processen en ik zal gaandeweg nieuwe methoden ontwikkelen om hersenprocessen en gedrag in kaart te brengen. Door overeenkomsten en verschillen tussen adolescenten en volwassenen te bestuderen, hoop ik zowel gemeenschappelijke als unieke mechanismen van verslavingsrisico en veerkracht bloot te leggen, die uiteindelijk de behandeling kunnen verbeteren."

Janna Cousijn is lid van Team Cognitive Control.
 

Eiko Fried

Fried hoopt met zijn onderzoek de wetenschap van het opsporen van depressies radicaal te veranderen. Depressie komt veel voor, is slopend en vaak chronisch. Deskundigen zijn het erover eens dat preventie de meest effectieve manier is om de wereldwijde ziektelast van depressie te veranderen, maar de grootste belemmering voor succesvolle gepersonaliseerde preventie is het identificeren van mensen die in de nabije toekomst risico lopen op depressie. "Mijn ERC Starting Grant pakt deze uitdaging aan door te streven naar de ontwikkeling van een op maat gemaakt gepersonaliseerd systeem voor vroegtijdige waarschuwing dat depressie betrouwbaar voorspelt voordat het zich voordoet, met de ambitie de wetenschap van het opsporen van depressie radicaal te veranderen." Daartoe zal hij gedurende 2 jaar 2.000 personen volgen en opkomende theoretische, meet- en modelleringsbenaderingen uit verschillende wetenschapsgebieden integreren. Het gaat onder meer om complexe systeemtheorie, meting van de geestelijke gezondheid via smartphones en smartwatches, en netwerkmodellen en machinaal leren. Een video van 4 minuten over zijn beurs vind je hier, en een meer gedetailleerde blogpost erover hier.

Eiko Fried is zowel lid van Team Network als Team Communicating Networks.
 

Eiko Fried.jpg