René Freichel startte zijn promotie-onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de transdiagnostische rol gaat bestuderen van cognitieve controle in psychische stoornissen, zowel op hersenniveau als vanuit het perspectief van symptoomnetwerken. Cognitieve controle behelst de mogelijkheid om gedrag en gedachten te kiezen, er bewust van te zijn en te controleren, plus het behalen van zelf gestelde doelen.

René Freichel.jpg

René Freichel studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam met twee masterdiploma’s: Psychologie en Data Science. Dat is de perfecte combinatie om aan de slag te gaan als onderzoeker in het NSMD consortium, aangezien het bestuderen van symptoomnetwerken van mensen met een psychische stoornis, plaatsvindt op het snijvlak van psychologie en data science.
Eén van zijn studies draait om de lange termijn van het ontwikkelen van cognitieve controle in de jong volwassenheid en het verband met het ontstaan van psychische stoornissen. Het doel van deze studie is de brug te slaan tussen het ontwikkelen van cognitieve controle en psychische stoornissen, die tot nu toe meestal afzonderlijk werden onderzocht. Daarnaast zal hij de link tussen cognitieve controle en straffen en belonen onderzoeken, plus hoe cognitieve controle past in het netwerkmodel van symptomen van psychische stoornissen. 

René Freichel maakt deel uit van het Team Cognitive Control, en wordt begeleid door Reinout Wiers.